Leerling herkennen aan typegedrag

Het type identificeren a.d.h.v. typegedrag

Authenticatie a.d.h.v. typegedrag

Mensen authentiseren via hun typegedrag

Veel examens worden vanwege het coronavirus online afgenomen en vanuit onderwijsinstellingen is er vraag naar de mogelijkheid van authenticatie aan de hand van het typegedrag. Het bedrijf Intense in Eindhoven heeft software ontwikkelt die na het indrukken van ongeveer 40 toetsen iemand kan authentiseren. Bob van der Meulen, 1 van de starters van Intense, geeft aan dat het praktisch onmogelijk is om typegedrag te kopiëren waardoor je mensen kunt authentiseren via hun typegedrag.

Een aantal onderwijsinstellingen vraagt studenten een webcam aan te zetten, maar het gevecht tegen spieken is niet te winnen. Met behulp van de software van Intense kunnen de opgeslagen gegevens op de computer meteen worden geanalyseerd. Volgens Van der Meulen is verder onderzoek nodig om de resultaten van de authenticatie zo betrouwbaar mogelijk te krijgen. “Al typ je niet iedere keer exact hetzelfde, vermoeidheid of stress kunnen zorgen voor veranderingen. Dat zijn kleine verschillen. Wel blijft er een foutmarge inzitten. Daarom is het belangrijk om eerst een breder profiel van mensen op te bouwen. Zeker als het om tentamens op onderwijsinstellingen gaat. Dan mogen er geen fouten worden gemaakt bij de authenticatie.”

Pilot

In september 2020 is Intense een pilot gestart bij een onderwijsinstelling. Kayla Knops, ook werknemer van Intense, geeft aan dat ze met de pilot een profiel kunnen opbouwen aan de hand van een vak met meerdere tussentoetsen. “Zo kunnen we kijken of ons systeem werkt”. De gegevens op de computer worden vergeleken met eerdere resultaten.

Typegedrag toont vermoeidheid of stress

Naast de authenticatie via de software is Intense ook bezig met de verbetering van het toetsenbord. Tussen de knoppen en de printplaten zitten sensoren die drukgevoelig zijn. Zo kan uit het typegedrag blijken hoe hard iemand een bepaalde toets indrukt. Van der Meulen: “Als je gestrest bent, oefen je meer druk uit op de toetsen. Zo kun je er onder andere uit aflezen of mensen gestrest, vermoeid, blij of boos zijn.” Van der Meulen verwacht dat het nog wel meer dan 5 jaar duurt voordat dit toetsenbord met juist werkende software in de winkels ligt. Om een eerste stap hierin te maken richt Intense zich nu eerst op het onderwijs.