Educatieve games in het onderwijs

Educatieve games in het basisonderwijs

Online typecursussen ontdekten het al eerder maar ook scholen en onderwijzers ontdekken tegenwoordig de vele voordelen van educatieve games en zetten ze in op school. Het is zeker nog niet overal een vanzelfsprekendheid dat de meerwaarde van educatieve games als leermiddel wordt ervaren. In deze blog gaan we daarom in op een aantal voordelen die educatieve games in de leeromgeving van je kind kunnen opleveren.

Onderzoek wijst uit dat de huidige generatie anders omgaat met informatie dan de generatie van voor het online tijdperk. De informatieverwerking gaat met een hogere snelheid, ze kunnen meer informatie verwerken, ze zijn meer gericht op plaatjes en afbeeldingen dan op woorden, ze houden van actieve informatie en tijdens het leerproces zijn ze meer verbonden met anderen. Het leerplezier ondervindt bovendien grote invloed van fantasie en technologie.

Met educatieve games spelenderwijs leren

Games met een duidelijk leerdoel leiden tot betere leerresultaten. Bijvoorbeeld een game voor taalonderwijs waarbij je niet verder komt in de game als je de taal niet goed gebruikt. De meerwaarde zit erin dat leerlingen ervaren door zelf te proberen. Actie leidt tot een resultaat, je wilt verder komen want er moet een mysterie worden opgelost. Een goede game verleidt om je doel te willen bereiken. Doordat een kind zich oriënteert op een duidelijk doel in een game zijn ze gemotiveerder en hebben meer doorzettingsvermogen.

Eigen niveau

Een computer heeft als voordeel dat het oneindig geduldig is met een kind. Je kunt onophoudelijk doorgaan met dingen herhalen en uitproberen. Dit is niet alleen handig voor het automatiseren van vaardigheden, maar ook kan een kind op het eigen niveau leren. De huidige onderwijsvorm is nog veel gericht op het leren in uniforme groepen waarbij kinderen van dezelfde leeftijd op ongeveer hetzelfde niveau worden onderwezen. Educatieve games zouden een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het individueel in de gaten houden van en het geven van onderwijs op het leerniveau van een kind.

Enkele voorbeelden

Net als bij het game lerend typen, waar tegenwoordig veel online typecursussen in uitblinken, verbetert het interactieve aspect van de games de concentratie en aandacht. Van de populaire game Minecraft is bijvoorbeeld een speciale onderwijs variant aangekondigd. Deze Education Editon is bedoeld als hulpmiddel in de klas voor het leren van verschillende vakken. Voor kinderen van 6-12 jaar die spelenderwijs willen rekenen is er bijvoorbeeld Robbie Konijn Reken Race. Deze Nederlandse app is ontwikkeld om leren leuk te maken. Door sommen op te lossen kun je punten scoren en een dorp redden van een bom. Op deze manier wordt de theorie verbonden met de praktijk en ligt de motivatie om te leren bij kinderen veel hoger.