Beter in taal door een typecursus

Onderzoek naar taalvaardigheid na typecursus bij kinderen

Taalvaardigheid typecursus

Dat kinderen met een typecursus een goede typevaardigheid ontwikkelen wisten we natuurlijk al. Maar wist je dat kinderen door het volgen van een typecursus ook beter worden in taal? Hier zijn 2 wetenschappers uit Nijmegen achter gekomen. Zij deden een onderzoek onder 234 basisschoolkinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Hiervan kreeg de helft tijdens het onderzoek typeles en de andere helft niet.

Wat bleek?

Uit het onderzoek kwam naar voren dat kinderen met een hoge typevaardigheid minder fouten maakten op het dictee. De interpunctie en het hoofdlettergebruik was beter ontwikkeld, er werden minder spelfouten gemaakt en de kinderen schreven langere verhaaltjes.

Wat volgens de onderzoekers hiervan de verklaring is

De onderzoekers geven 2 mogelijke redenen aan waarom naast de typevaardigheid ook de taalvaardigheid zich beter ontwikkeld t.o.v. van de kinderen die geen typecursus deden. In de eerste plaats wordt hun taalvaardigheid beter ontwikkeld omdat ze tijdens het volgen van een typecursus meer met taal bezig zijn. Daarnaast gaat het typen bij deze kinderen steeds meer automatisch waardoor ze minder hoeven na te denken en zich dus beter kunnen focussen op de spelling en taal.

Bekend was al dat met 10 vingers blind leren typen automatisch voor een goede houding zorgt, wat later tot minder fysieke klachten kan leiden.  Dat ook de taalvaardigheid beter wordt ontwikkeld laat maar weer eens zien dat het volgen van een typecursus op meerdere vlakken een voordeel oplevert voor je kind.