Type cursus

Typecursus Pica typen: Op wereldreis leren typen

Met de typecursus van Pica typen leer je in 12 weken razendsnel en foutloos typen met tien vingers. Tijdens de typecursus bezoek je wel 60 landen en in elk land worden de typeopdrachten gecombineerd met weetjes, spectaculaire foto’s, grappige filmpjes en een leuke quiz om je kennis te testen. Deze afwisseling zorgt ervoor dat het typen niet saai wordt en je nog meer over de wereld leert.  Aan het einde van de cursus maak je een eindopdracht voor je diploma. Als je het hebt gehaald dan ontvang je een typediploma met daarop de behaalde resultaten.

Pica Typen

Voordelen blind typen

Blind kunnen typen is een onmisbare vaardigheid in het digitale tijdperk en vormt een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Een computer of tablet wordt steeds vaker gebruikt voor huiswerk, spreekbeurten en werkstukken op de basisschool, maar later op de middelbare school heb je er ook veel baat bij. Als je foutloos blind kan typen heb je meer aandacht voor de inhoud van de tekst en het is goed voor de woordenschat en spelling. In het vakblad Levende Talen Tijdschrift van december 2015 wordt bijvoorbeeld genoemd dat onderzoek door onderwijskundigen heeft aangetoond dat basisschoolkinderen die blind leren typen betere spel- en opstelvaardigheden op de computer ontwikkelen.  

Met Pica Typen leren typen in 12 weken en diplomagarantie

Als je 5 dagen per week een kwartiertje typt kun je met 12 weken je diploma hebben. Je kind leert blind typen door stap voor stap de letters van het toetsenbord af te plakken met gekleurde stickers. Dit draagt bij aan het opbouwen van de vaardigheid van het kind. Elke dag is er een reisdag die bestaat uit 5 opdrachten. Tijdens de 5e oefening van de dag voltooit je kind de toets om te bekijken of het naar de volgende bestemming kan. Zo niet, dan herhaalt je kind de les. Na het voltooien van elke oefening krijgt je kind een scherm te zien waarop aangegeven staat hoe precies het is geweest en hoe snel het binnen de minuut heeft getypt. Ook is te zien of de behaalde score op het gewenste niveau zit. Na elke les kun je in het overzicht de totale voortgang bekijken. Pica Typen heeft de mogelijkheid om extra te oefenen. Je kunt de typecursus in je eigen tempo doen en je hoeft dus niet voor een bepaalde datum klaar te zijn.

De Pica Typen typecoach

Tijdens de typecursus kijkt een typecoach met je kind mee en geeft extra aanwijzingen en advies. Wanneer je vragen hebt of iets lukt niet dan kun je via de chat berichtjes sturen. De coach geeft van tevoren duidelijk gedragsregels aan en monitort de voortgang van je kind. Het programma herinnert het kind ook regelmatig om de houding tijdens het typen te controleren. Wanneer je een fout maakt krijgt je een kort geluidje te horen. Het geluidje is niet irritant, maar wil je het liever niet horen dan kun je het geluidje ook uitzetten. 

Dyslexievariant

Al meer dan 250.000 kinderen hebben blind leren typen bij Pica Typen. Hieronder bevinden zich ook kinderen met dyslexie. Het speciale dyslexie-lettertype en aangepaste doelen zorgen ervoor dat je kind ook blind kan leren typen als het dyslectisch is. Het lettertype zorgt ervoor dat ze de oefeningen makkelijk kunnen lezen. 

Ontdekkend leren typen met Pica Typen

Met de typecursus van Pica Typen gaat je kind al typend een wereldreis maken en bij elke bestemming kunnen de leukste weetjes over onder meer landen, mensen, dieren en de natuur ontdekt worden. Zo leert je kind naast vaardig typen ook wat over topografie en grappige weetjes zoals bijv. dat er in Japan vierkante watermeloenen gekweekt worden, dat kreeften en spinnen blauw bloed hebben en dat 1 op de 5 mensen wel eens in het zwembad plast. De hele wereldreis is vormgegeven in mooie grafische filmpjes, afbeeldingen en teksten. Daarnaast triggert het ontdekken van een nieuw land de kinderen om hun best te doen. Dit maakt dat kinderen spelenderwijs vaardig en blind leren typen. Wat ook krachtig is aan het spelelement van Pica Typen is dat de levels niet te lang duren zodat kinderen gemotiveerd blijven en de vaart erin blijft.
Pica Typen biedt een versie op het leesniveau in groep 5+6 (± 8/9 jaar) en op het leesniveau in groep 7+8 (±10/11 jaar). Ook is er een versie voor kinderen met dyslexie. De typecursus is beschikbaar voor Qwerty toetsenborden (Nederland) en Azerty toetsenborden (België). Pica is verder geschikt voor tablets.  

Typecursus Pica Typen
Pica typen typecursus
De voordelen van Pica typen
  • Leerzame game in verweven.
  • Snel leren typen.
  • Ook  geschikt voor kinderen met dyslexie.
  • Eigen typecoach.
  • Ook geschikt voor tablets.

Gratis een proefles proberen

Benieuwd hoe de cursus van Pica typen eruit ziet? Pica typen biedt de mogelijkheid om mee te doen met een gratis proefles nadat je je naam en je e-mailadres hebt ingevuld. 
 

Tijdelijke korting typecursus Pica Typen

Start nu een typecursus bij Pica Typen en betaal €69,- i.p.v. €79.

Contactgegevens Pica typen

adres:

  • Willemsplein 2 
  • 5201 AJ  ‘S-HERTOGENBOSCH

tel.nr  +31 (0)73-8500030

Mailadres: mail@picatypen.nl