Waarom gebruiken we het het QWERTY toetsenbord?

Je staat er waarschijnlijk niet elke dag bij stil maar grote kans dat je er elke dag gebruik van maakt: het QWERTY-toetsenbord. In Nederland is deze indeling van het toetsenbord heel gangbaar, maar in landen als België en Frankrijk maken ze juist weer gebruik van een AZERTY-toetsenbord. Hoe zit dat?

Ontstaan van de QWERTY-indeling

De volgorde van ons hedendaags toetsenbord komt uit de tijd van de mechanische schrijfmachine. De 1e schrijfmachine die goed in de markt kwam werd in 1868 bedacht door de Amerikaan Christopher Latham Sholes. De schrijfmachines werkten volgens het hamerslagprincipe. Elke letter werd op het papier gedrukt met een klein hamertje. Bij de allereerste schrijfmachine was het toetsenbord op alfabetische volgorde ingedeeld. Door de ABC-indeling kwamen echter veelgebruikte tekens naast elkaar te zitten waardoor de letterstangetjes regelmatig tegen elkaar botsten en klem kwamen te zitten.  Dit vertraagde de typesnelheid en daarom paste Sholes de volgorde van de letters aan zodat veel gebruikte tekens zo min mogelijk naast elkaar kwamen te zitten. De allereerste 6 letters van elk toetsenbord bepalen de naam en zo kom je dan bij het QWERTY-toetsenbord.

Andere indelingen als DVORAK

In de beginjaren werden er pogingen gedaan om het QWERTY-toetsenbord te vervangen door meer doordachte indelingen als de Ideal-indeling van James Hammond en het zogenaamd wetenschappelijk toetsenbord DHIATENSOR. Later probeerde dr. August Dvorak nog om een andere indeling te ontwikkelen. Hij deed onderzoek naar de vingers om tot een optimale toetsenbordindeling te komen. De DVORAK-indeling plaatst letters die veelgebruikt worden op de middelste rij en dicht bij elkaar zodat die makkelijk en snel te typen zijn. Er is zelf een DVORAK-toetsenbord verkrijgbaar dat speciaal ontwikkeld is voor mensen die alleen met een linker- of rechterhand kunnen typen. De DVORAK-indeling komt wel steeds meer in trek bij programmeurs of mensen die heel veel en snel moeten typen maar uiteindelijk is de QWERTY-indeling nog steeds het meest gangbaar.

AZERTY-toetsenbord en andere toetsenbordindelingen

Er bestaan meerdere soorten toetsenborden die aan een bepaalde taal zijn aangepast. Een bekend toetsenbord is de AZERTY-indeling. Hier bestaan de eerste 6 lettertoetsen uit de letters AZERTY. Deze wordt veel gebruikt in België en Frankrijk. Je kunt er namelijk vrij eenvoudig Franstalige teksten mee invoeren doordat de accentletters die in de Franse taal vaak voorkomen elk een eigen toets hebben. In Duitstalige landen en een aantal Oost-Europese landen gebruiken ze vaak de QWERTZ-indeling waar speciale Duitse toetsen zijn toegevoegd. Er bestaan ook varianten van de QWERTY-indeling per land. Voor Spaanstalige landen zijn er bijvoorbeeld  aparte toetsen toegevoegd voor bepaalde letters en leestekens als de Ṅ en de Ç. Er is ook een Nederlandse variant met onder meer een toets voor de IJ, maar dit toetsenbord wordt zelden gebruikt.

Misschien heb je weleens meegemaakt dat je andere letters op je scherm kreeg te zien dan dat je daadwerkelijk had ingetypt. Dit kan te maken hebben met het feit dat je computer de verkeerde taalinstelling bij het type toetsenbord heeft ingesteld staan. Met een sneltoets in Windows is het mogelijk om van toetsenbordinstelling te wisselen.   

Meest ideale indeling?

Tot op de dag van vandaag is de QWERTY-indeling de meest gebruikte indeling en het meest geïntegreerd waarmee voor de meeste mensen dit de beste en meest logische indeling van het toetsenbord is.