Type cursus
Typecursus Typeapp

Typecursus TypeApp: Slim leren typen

Al bijna 25 jaar is Basic Typewriting Amersfoort specialist op het gebied van typecursussen voor kinderen. Bij de start waren ze een pionier in het stimuleren van type-onderwjis op basisscholen. Inmiddels is het instituut BTA een graag geziene samenwerkingspartner voor onderwijs en bedrijfsleven. De uitgereikte diploma’s worden op hoge waarde geschat. 
De typecursus van TypeApp maakt het blind typen als het ware een automatisme, net als zwemmen, autorijden en praten. Kinderen leren met TypeApp leuk interactief en door een slim leerprogramma goed, snel en foutloos typen. Het is nooit saai en het leren gaat spelenderwijs door games te spelen, sterren te verzamelen en kado’s te winnen. En het mooie is dat ieder kind kan leren typen. Dit kan bij TypeApp zelfs al klassikaal of online in 12 lesweken. En wie wil er de rest van z’n leven niet goed en snel kunnen blindtypen?! 

Leren typen in 12 weken en een persoonlijk examen 

TypeApp biedt een klassikale en een online typecursus. De online cursus kan met of zonder begeleiding. Bij de Klassikale cursus zijn er 12 klassikale lessen. De docent motiveert de leerlingen tijdens de les en stuurt bij waar het nodig is. De laatste les is het examen. Het examen wordt onder persoonlijk toezicht afgenomen. De Online typecursus met begeleiding heeft een wekelijks startmoment. Vanaf de start zet de typedocent wekelijks een level open, bekijkt de vorderingen, koppelt resultaten terug per e-mail en neemt zo nodig contact op. Je kind blijft zo bezig en kan de cursus in 12 weken afronden. Als je na 12 weken nog niet klaar bent dan kan je binnen de jaarlicentie door blijven oefenen. Bij de Online cursus zonder begeleiding heeft je kind een jaarlicentie en werkt in zijn/haar eigen tempo door het programma. Voor de online typeversie heb je de keuze of je het examen met of zonder persoonlijk toezicht wil maken. Het slagingspercentage van TypeApp is 98%. 

Realtime volgsysteem 

De kinderen leren bij TypeApp via een game typen. Ze moeten hun eigen feest organiseren waar van alles bij nodig is. Als dit binnen de gestelde tijd lukt dan ontvangen ze als beloning na elke type level een ‘reward’. Ouders kunnen de voortgang van hun kind volgen doordat ze per level een e-mail ontvangen met de resultaten. De Online cursus met begeleiding werkt ook op deze manier. Extra daarbij is dat de docent wekelijks een e-mail stuurt met daarin resultaten, tips en zo nodig een melding wanneer er onvoldoende geoefend wordt.  De software van de typecursus past zich automatisch aan naar het typeniveau van het kind. Door deze adaptieve lesmethode blijft je kind altijd gemotiveerd.  De TypeApp is recent vernieuwd met een nieuwe verhaallijn en animaties om het nog leuker en leerzamer te maken. Er is de mogelijkheid een proefcursus uit te proberen om TypeApp te ontdekken.  

 Flexibele leercurve en dyslexie 

Wetenschappers adviseren kinderen met dyslexie om goed te leren typen volgens het tienvingersysteem omdat dit echt resultaat geeft en helpt. TypeApp leert de basistechniek heel goed aan waardoor de grote voordelen van blind typen blijven bestaan ook als in enkele gevallen de typesnelheid wat lager is. De TypeApp typecursus is zeer geschikt voor iedereen met dyslexie en kan zelfs leiden tot een betere herkenning van het woordbeeld. Doordat de letters van het toetsenbord 1 voor 1 worden aangeleerd dmv oefeningen met geïsoleerde letterherkenning bevordert dit de zichttraining van iemand met dyslexie. Ook wordt er aangeleerd de letter blind op het toetsenbord te vinden. Daarnaast zijn er nog diverse aanpassingen in de lesmethode verwerkt: 

 • Te typen letters worden onderstreept aangeboden in een afwijkende kleur. 
 • Losse letters worden visueel en auditief aangeboden. 
 • Een specifiek lettertype waarbij alle letters afwijkend van elkaar zijn, ook in gespiegelde of gedraaide vorm. 
 • Rust en overzicht doordat er geen teksten op papier worden aangeboden.  
 • Verandering van lettergrootte of achtergrondkleur.  

De lesmethode van TypeApp kent verder een flexibele leercurve. TypeApp herkent terugkerende typefouten en komt daar speciaal op terug met extra oefeningen. In de loop van 15 weken haalt het kind de tijd automatisch in en uiteindelijk haalt iedereen de standaard hoge eindnorm zonder meerkosten. Op de achtergrond houdt een ervaren docent de verrichtingen en het verloop van de oefeningen bij. De begeleiding is op maat en per mail kan contact worden opgenomen als er speciale vragen zijn.  

De voordelen van TypeApp

 • Persoonlijke begeleiding o.a. terugkoppelen van resultaten en attenderen bij het niet maken van opdrachten.
 • Werkt met een slim systeem die de cursus aanpast aan de vaardigheden en de vorderingen.
 • Werkt met beloningssystematiek.
 • Leuke games in verwerkt die sterk motiverend werken om foutloos te typen.

De gratis proefles van TypeApp proberen?

Dat is mogelijk! Je kunt bij TypeApp 3 dagen een gratis proefcursus volgen die geheel vrijblijvend is.
 

Contactgegevens TypeApp

adres:

 • Het Kompas 5
 • 3823 SJ Amersfoort

tel.nr  033 258 66 09

Contactformulier:  info@typeapp.nl

Prijs: v.a. € 119,- p.p.