Op welke leeftijd een typecursus beginnen?

Leeftijd typecursus voor kind

Over het algemeen zijn onderzoekers en deskundigen het er over eens dat de juiste leeftijd voor een kind om te beginnen met een typecursus tussen 7 en 10 jaar ligt. Rond het 7e en 8e jaar hebben kinderen de vingerspanning en de motorische coördinatie om te leren typen. Kinderen van deze leeftijd leren lezen en schrijven en het leren typen van dezelfde letters kan een mooie manier zijn om de letterherkenning te versterken. Onderzoek wijst uit dat het leren van dezelfde informatie door middel van meerdere middelen als lezen, schrijven en typen kan helpen in de cognitieve ontwikkeling.Kinderen van 5-7 jaar die een paar keer per week les krijgen en geïnstrueerd worden zijn in staat gebleken het toetsenbord te leren.  

Leeftijd voor het starten van een typecursus niet strikt

Een strikte startleeftijd voor het typen is er niet echt. Het kan geen kwaad om ook kleuters al vertrouwd te maken met typen. Hoewel kinderen op deze leeftijd nog geen volledige beheersing van hun motorische vaardigheden hebben en sommigen misschien de handen nog te klein hebben om de vingers op de basistoetsen te laten rusten kan je al wel starten met het introduceren van het toetsenbordZeker als een kind interesse toont voor de computer kunnen ze op kleuterleeftijd bijvoorbeeld al leren waar de toetsen op een toetsenbord staan en welke vinger verantwoordelijk is voor welke toetsenkolomOp deze manier leren ze zich op hun gemak te voelen met het toetsenbord, de muis en hoe het typen werkt.   

Typen versus schrijven  

Het leren typen op basisschoolleeftijd is in dit digitale tijdperk echt aan te raden maar dit komt niet in de plaats van de handschriftelijke vaardigheden. In tegenstelling tot typen worden bij het schrijven verschillende gebieden in de hersenen geactiveerd. Het leren schrijven is de beste manier om dehand-oog coördinatie te verbeteren en de kracht van de hand op te bouwen. Als kinderen eenmaal vloeiend kunnen schrijven is het leren typen van toegevoegde waarde. Voor kinderen met uitdagingen op het gebied van motorische vaardigheden kan het leren typen nog voordeliger zijn.   

Typevaardigheid is onmisbaar

Het typen is een vaardigheid die leeractiviteiten, creatieve expressie, kennisverkenning en effectieve communicatie ondersteunen. Zowel in als buiten de klas worden digitale media en het gebruik van een mobiel en desktop steeds belangrijker. Typevaardigheid draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van schrijven, spelling en grammatica. Het introduceren van het toetsenbord zal er voor jonge kinderen anders uit moeten zien dan het aanleren van de typevaardigheid aan (middelbare) scholieren. Er zijn steeds meer leuke online typespelletjes te vinden om kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met typen.