Waarom kinderen met dyslexie baat kunnen hebben bij een typecursus

De voordelen van een typecursus bij dyslexie

Kinderen met dyslexie verwerken op een andere manier informatie en het kan daarom echt een uitdaging zijn om taalactiviteiten onder de knie te krijgen. Het ontwikkelen van goede lees-schrijf– en spellingsvaardigheden vraagt van kinderen die specifieke leerstoornissen als dyslexie hebben extra veelIn het ongunstige geval kan dit ertoe leiden dat kinderen een laag gevoel van eigenwaarde hebben en minder zelfvertrouwen ontwikkelen. Dyslexie heb je voor het leven maar er zijn gelukkig veel hulpmiddelen en leerstrategieën die gebruikt kunnen worden om je kind met dyslexie te helpen. Eén daarvan is blind typen dat een handige vaardigheid blijkt om de uitdagingen die met dyslexie samenhangen te overwinnen.  Voor een kind met dyslexie kan het volgen van een typecursus dus een gunstige uitwerking hebben.

 Wat is dyslexie? 

Om te begrijpen dat blind typen een vaardigheid is die een kind met dyslexie niet wil missen is het belangrijk om te begrijpen wat dyslexie is. Ongeveer één op de tien mensen heeft moeite met lezen en spelling en bij 4% is er sprake van dyslexie. Het woord dyslexie komt uit het Grieks waarbij Dys staat voor beperkt en ‘lexis staat voor woord. Kinderen met dyslexie hebben dus moeite met het lezen of schrijven van woorden, of met beide. Dyslexie kan erfelijk zijn. Als dyslexie voorkomt in de familie heeft een kind een grotere kans op dyslexie en vaak herkennen ouders de problemen met lezen en spellen.  

 Dyslexie maakt niet dommer  

Iemand met dyslexie is zeker niet minder intelligent dan iemand zonder dyslexie. De manier waarop het brein zowel geschreven als gesproken taal verwerkt is alleen anders en dit zie je bijvoorbeeld terug bij het koppelen van letters en klankenDeze letter-klankkoppeling is de basis van het leren lezen. Welke letter zie je en hoe wordt deze uitgesproken (klank)? Het aanleggen van deze koppeling in de hersenen is wat bij kinderen met dyslexie problemen oplevert waardoor het veel meer tijd kost om de juiste informatie op te halen. Het leestempo kan hierdoor achter blijven en ook de juiste spelling van woorden wordt hierdoor bemoeilijkt. Lezen en schrijven zijn vaardigheden en deze kunnen prima getraind worden met behulp van een programma op de computer of laptop. Digitale hulpmiddelen zijn daarom goed inzetbaar ter ondersteuning voor kinderen met dyslexie. 

 Blind typen verbetert taalgevoel 

Kinderen met dyslexie hebben een groot voordeel wanneer ze goed kunnen blind typen. Bij leren typen door aanraking wordt het spiergeheugen betrokken bij het leerproces. Deze alternatieve manier van leren veranderd spelling in weinig meer dan een reeks patronen op het toetsenbord. Er is geen afleiding door het vormen van letters en ook een slecht handschrift vormt niet langer een belemmeringSpelfouten kunnen verbeterd worden met de spellingscontrole zonder dat het papier helemaal bedekt wordt met gumsporen en doorgestreepte woorden. Kinderen met dyslexie kunnen in de klas dan bijvoorbeeld gebruik maken van een laptop of tablet, waardoor er minder geschreven hoeft te worden en ze de lessen beter kunnen bijhouden. Een typecursus voor kinderen geeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van het letter- en woordbeeld door extra trainingen van het spellend typen, de interactieve oefeningen en het steeds opnieuw vormen van woorden door letters te herhalen. Zo kan het zo maar gebeuren dat deze kinderen taal zelfs leuk gaan vinden!